Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

PAST GLORIES ....ΚΑΙ ΘΥΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ
Από: vicfish Ltd. [mailto:vicdsm@vicfish.com]
Αποστολή: Thursday, August 4, 2005 10:52 AM
Προς: Tanperch Ltd
Κοιν.: karim@alphanairobi.com; GONZAH@LYCOS.COM; shein@alphanairobi.com; Tanperch2; adr adr
Θέμα: Re: 8/3 OPE Response Re: 8/3 THE GREAT NILE PERCH SUCCESS STORY !!!!!

Bwana Dimitris, welcome back ! !

Harko Bhagat
Vicfish Ltd.
Bahari Foods Ltd.
Tel. +255 748 780633
Fax +255 748 22 2602490
----- Original Message -----
From: Tanperch Ltd
Sent: Thursday, August 04, 2005 9:23 AM
Subject: Re: 8/3 OPE Response Re: 8/3 THE GREAT NILE PERCH SUCCESS STORY !!!!!

TO: THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND TOURISM
        GOVERNMENT OF TANZANIA

HONOURABLE MRS MEGHJI

KINDLY REFER BELOW TO AN ARTICLE PUBLISHED IN THE NEW YORK TIMES AND MY RESPONSE TO THE SAME AS WELL AS AN ANSWER FROM THE NEWSPAPER.

I AM OF THE OPINION THAT THIS ARTICLE AS WELL AS THE MOVIE PRESENT A DISTORTED PICTURE IF NOT A PROVOCATIVE AND MALICIOUS DEFAMATION OF THE ENTIRE NILE PERCH INDUSTRY OF TANZANIA.

I URGE YOU TO WRITE TO THE NEW YORK TIMES TO ASK THEM TO TAKE A STAND ON THIS ISSUE. THE FACT IS THE LIES ARE OUT THERE AND NEW YORK TIMES IS RESPONSIBLE FOR SPREADING THEM.

THANK YOU FR YR KIND ATTENTION ON THE ABOVE

SINCERELY YOURS

DIMITRIS SIOUTIS (MBA)
DIRECTOR
TANPERCH LTD


CC.  THE CHAIRMAN. THE LAKE VICTORIA FISH PROCESSORS ASSOCIATION OF TANZANIA
SABAH. PLS FORWARD TO THE MINISTER

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 03, 2005 11:45 PM
Subject: 8/3 OPE Response Re: 8/3 THE GREAT NILE PERCH SUCCESS STORY !!!!!


Dear Mr. Sioutis,

Thanks for writing. Mr. Scott's piece is a movie review, and is therefore a critique of the documentary. It is not meant to be, nor is it, an in-depth examination into the Tanzanian economy.

Sincerely,
Joe Plambeck
Office of the Public Editor
The New York Times

Note:  The public editor's opinions are his own and do not represent those of The New York Times.
"Tanperch Ltd" <tanperch@africaonline.co.tz>
08/03/2005 04:24 PM
To
cc
Subject
THE GREAT NILE PERCH SUCCESS STORY !!!!!
DEAR SIR
 
TONIGHT I READ MR A.O. SCOTT'S STORY TITLED FEEDING EUROPE, STARVING AT HOME.
 
THIS TITLE COULD IMPLY THAT THE RICH EUROPEANS TAKE AWAY FOOD FROM POOR AFRICANS BUT IN REALITY NOTHING COULD BE MORE FAR FROM THE TRUTH.
 
THE STORY IS WRONG, BIASED, OUTRAGEOUS MISLEADING AND SHAMEFUL FOR THE FOLLOWING REASONS:
 
1. I AM A NILE PERCH PLANT OWNER AND KNOW VERY WELL WHAT I AM TALKING ABOUT. NILE PERCH HAS BEEN AN ENORMOUS BLESSING FOR THE REGION.
BECAUSE OF NILE PERCH A VIBRANT INDUSTRY HAS BEEN CREATED THAT GENERATES CLOSE TO HALF A BILLION DOLLARS OUTPUT FOR THE THREE RIPARIAN STATES OF LAKE VICTORIA EVERY YEAR!!
 
2. YET SUCH ENORMOUS WEALTH IS BRANDED "MISERY AND DEVASTATION". IS NILE PERCH RESPONSIBLE FOR THE POOR FARMERS OF TANZANIA??? OR COULD IT EVER BE? IS IT RESPONSIBLE FOR THE PROSTITUTES ? IS IT RESPONSIBLE FOR HIV? VERY NAIVE ARGUMENTS INDEED.
 
3. WHAT IS THE POINT OF MR SCOTT'S STORY? TO PRAISE MR SAUPER'S MOVIE AS "WORK OF ART".  A WORK OF ART THAT IS BASED ON SHAMEFUL LIES???. OR TO PRESENT THE OUTRAGEOUS IMPLICATION THAT NILE PERCH MAKES WEAPONS TRADING EASIER AND THUS SOMEHOW RESPONSIBLE FOR THE WARS IN AFRICA?
 
4. THE DOCUMENTARY AS WELL AS MR SCOTTS STORY SIMPLY MISS THE POINT. THE REAL ENEMY IN TANZANIA AS WELL AS ELSEWHERE IN AFRICA IS THE ABJECT POVERTY, WHICH, OF COURSE, TO A VERY LARGE EXTENT IS DUE TO THE CHRONIC UNDERINVESTMENT IN THE REGION AND IN THE CONTINENT AT LARGE. IN SIMPLE WORDS NILE PERCH BROUGHT JOBS. TENS OF THOUSANDS OF JOBS. JOBS THAT GENERATE INCOMES THAT GENERATE ECONOMIC ACTIVITY THAT IS THE BEST CHANCE TO END POVERTY!!!!
 
5. A HUGE SUCCESS STORY IS LABELLED AS THE DISTANT CATASTROPHE!!!!. HOW TRAGIC! BUT WHO IS RESPONSIBLE FOR THIS HUGE WEALTH AND TAX GENERATING MACHINE? THE PROCESSING PLANTS OF COURSE. THOSE PEOPLE THAT RISKED THEIR MONEY, INCLUDING MYSELF, WORKING UNDER VERY HARD CONDITIONS DESPITE THE LACK OF BASIC INFRASTRUCTURE.
 
6. AN APOLOGY IS REQUIRED. AN APOLOGY TO THOSE RESPONSIBLE FOR THIS HUGE ECONOMIC SUCCESS AND FOR THE UNBELIEVABLE DISTORTION OF FACTS! JUSTICE MUST BE DONE TO THIS GREAT FISH, TO THE GREAT NILE PERCH THAT IT IS PORTRAYED AS THE VILLAIN THAT BROUGHT "ECOLOGICAL DISASTER" AND "DESTROYED" THE ECOSYSTEM WHILE IT IS A SAVIOR.
 
7. THE TRUTH MUST BE TOLD AND THE WORLD MUST KNOW IT. THE NILE PERCH, THIS GREAT TASTING AND RICH IN OMEGA 3 FATS WILD FISH IS AN UNBELIEVABLE SUCCESS STORY, THAT IS HERE TO STAY FOR EVER. THE TRUTH IS THAT MANY PEOPLE, ALL OVER THE WORLD, DISCOVER THIS TASTY WILD FISH EVERYDAY AND THIS DEMAND FUELS A RISE IN PRICES WHICH RESULT IN HIGHER INCOMES FOR THE THOUSANDS OF FISHERMEN. FISHERMEN WHO EASILY EARN 50 DOLLARS A DAY, SELLING THEIR DAILY NILE PERCH CATCH TO THE PLANTS FOR IMMEDIATE CASH, IN A COUNTRY WHERE THE MINIMUM MONTHLY WAGE IS LESS THAN THEIR  DAILY TAKE.
 
LETS SEE IF THIS GREAT NEWSPAPER WILL STAND UP TO CORRECT THIS HUGE INJUSTICE AND TELL THE TRUTH TO ITS WORLD READERS!!!
 
THANK YOU VERY MUCH FR YR KIND ATTENTION
 
BEST REGARDS
 
DIMITRIS SIOUTIS (MBA)
DIRECTOR
TANPERCH LTD,  B.O. BOX 549
MWANZA, TANZANIA
DIRECT # + 255 28 2560987 FAX: + 255 28 2561 336
MOBILE: +255 746 043 461  
TANPERCH@AFRICAONLINE.CO.TZ

Δεν υπάρχουν σχόλια: